Polityka plików cookie


Wstęp

Przygotowaliśmy niniejszą politykę plików cookie (czyli popularnych "ciasteczek"), żeby wyjaśnić m.in.:

 1. Czym są pliki cookie?
 2. Jakie pliki cookie stosujemy i po co?
 3. Jak wpływają one na Twoją prywatność?
 4. Jakie uprawnienia przysługują Ci na mocy RODO (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)), a także prawa telekomunikacyjnego (Ustawa z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz.U. 2004 nr 171 poz. 1800 z późn. zm.).

Czym są pliki cookie

 1. Pliki cookie to niewielkie pliki tekstowe, które są zapisywane na komputerze lub smartfonie użytkownika podczas wyświetlania strony internetowej. Istnieją różne rodzaje plików cookie. Podzielone zostały na dwie grupy:
  niezbędne do korzystania z naszej strony internetowej;
  pozostałe.
 2. Pliki cookie, które są niezbędne do korzystania ze strony internetowej służą m.in. do zapewnienia stabilności jej funkcjonowania (mierzą ruch, zabezpieczając przed jej przeciążeniem), zapamiętania preferencji dot. prywatności, wypełnienia udostępnionych przez nas formularzy on-line, zapisania zawartości koszyka oraz monitorowania statusu zalogowania. Te pliki cookie stosowane są domyślnie (zgodnie z art. 173 ust. 3 ustawy prawo telekomunikacyjne).
 3. Pozostałe pliki cookie wykorzystywane są jednie wówczas, gdy użytkownik wyrazi na to zgodę.

 Z jakich plików cookie korzystamy

 Zgoda na instalacje plików Cookie

 1. Podczas Twojej wizyty na naszej stronie internetowej zostanie wyświetlony baner informujący, że wykorzystuje ona pliki cookie. Jeśli wybierzesz opcję "Zezwól na wszystkie", będzie to oznaczać, że akceptujesz wszystkie pliki cookie, które są umieszczone na naszej stronie internetowej oraz potwierdzasz, że zapoznałeś się z informacjami na temat plików cookie oraz celów ich stosowania, a także przypadków, w których dane zgromadzone z pomocą plików cookie są przekazywane naszym partnerom.
 2. Pamiętaj, że w przypadku niezbędnych plików cookie Twoja zgoda nie jest wymagana, ponieważ pliki tego rodzaju zapewniają pełne i nieprzerwane funkcjonowanie naszej strony. Te pliki cookie zwolnione są z obowiązku uzyskania Twojej zgody zgodnie z art. 173 ust. 3 ustawy prawo telekomunikacyjne.


Brak zgody na instalację plików cookie

Jeśli nie chcesz, aby nasze pliki cookie były zapisywane na Twoim urządzeniu, możesz wybrać opcję "Odrzuć wszystkie". Wybierając tę opcję, odrzucisz wszystkie, prócz technicznie niezbędnych, plików cookie, które stosujemy na naszej stronie.


Zgoda na wybrane pliki cookie

Możesz szczegółowo zarządzać swoimi preferencjami dotyczącymi plików cookie poprzez wybór pola "Zezwól na wybrane" na wyświetlonym Ci banerze cookie.


Dane osobowe

Niektóre z wykorzystywanych przez nas plików cookie stanowią dane osobowe, dlatego przysługują Ci poniższe prawa:

 1. Administratorem Twoich danych osobowych, czyli podmiotem decydującym o celach i sposobach przetwarzania, jest Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN z siedzibą w Warszawie (00-157) ul. Anielewicza 6. Z Administratorem możesz się skontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej pisząc na adres naszej siedziby.
 2. Inspektor Ochrony Danych powołany przez Administratora nadzoruje prawidłowość przetwarzania danych osobowych. Z Inspektorem Ochrony Danych można skontaktować się za pomocą poczty tradycyjnej pisząc na adres: ul. Anielewicza 6, 00-157 Warszawa, za pośrednictwem adresu e-mail: iod@polin.pl lub telefonicznie tel. 22 471 03 41.
 3. Twoje dane osobowe będą przetwarzane w celu zapewnienia podstawowych funkcji naszej strony internetowej. Jeżeli wyraziłeś stosowną (dobrowolną) zgodę, Twoje dane będą przetwarzane również w celu dostarczenia Ci usług, ofert i komunikatów dopasowanych do Twoich preferencji oraz w celu analizowania ruchu na stronie i zapewnienia funkcji społecznościowych (w zależności od zaznaczonych przez Ciebie preferencji).
 4. Odbiorcami Twoich danych osobowych są podmioty, którym Administrator zleca wykonanie czynności, z którymi wiąże się konieczność przetwarzania danych (podmioty przetwarzające). Zgodnie z obowiązującym prawem Administrator może przekazywać dane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Administratora na podstawie umów o powierzenie przetwarzania danych osobowych (np. doradcom, audytorom, podmiotom świadczącym usługi IT) oraz innym podmiotom uprawnionym na podstawie obowiązujących przepisów (np. sądy, organy ścigania) – na podstawie posiadającego podstawę prawną żądania.
 5. Dane osobowe co do zasady nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy (dalej: "EOG"). Mając jednak na uwadze świadczenie usług przez naszych podwykonawców przy realizacji wsparcia dla usług teleinformatycznych oraz infrastruktury IT, Muzeum może zlecać wykonywanie określonych czynności bądź zadań informatycznych uznanym podwykonawcom działającym poza EOG, co może powodować przekazanie Twoich danych poza obszar EOG. Zgodnie z decyzją Komisji Europejskiej państwa odbiorców spoza EOG zapewniają odpowiedni stopień ochrony danych osobowych zgodny ze standardami EOG. W przypadku odbiorców na terytorium państw nieobjętych decyzją Komisji Europejskiej w celu zapewnienia odpowiedniego stopnia tej ochrony eksporter danych (administrator lub podmiot przetwarzający, działający na zlecenie administratora), zawiera umowy z odbiorcami danych osobowych, które są oparte na standardowych klauzulach umownych wydanych przez Komisję Europejską zgodnie z art. 46 ust. 2 lit. c RODO.
 6. Dane przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji wyżej określonych celów lub w przypadku wyrażenia zgody nie dłużej jednak niż do momentu cofnięcia wyrażonej zgody, a po tym okresie do momentu przedawnienia ewentualnych roszczeń lub do momentu wygaśnięcia obowiązków przechowywania danych wynikających z przepisów prawa.
 7. Posiadasz prawo dostępu do treści swoich danych oraz, z zastrzeżeniem przepisów prawa, prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
 8. W przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie wyrażonej zgody posiadasz prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 9. W związku z tym, że Twoje dane osobowe przetwarzane są w oparciu o prawnie uzasadniony interes administratora, Administrator nie będzie ich dłużej przetwarzać we wskazanym celu, jeżeli wniesiesz sprzeciw wobec takiego przetwarzania. Masz prawo w dowolnym momencie wnieść bezpłatnie sprzeciw wobec przetwarzania dotyczących Ciebie danych osobowych, gdy przetwarzanie Twoich danych osobowych odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu, a sprzeciw jest uzasadniony szczególną sytuacją, w której się znalazłaś/eś.
 10. Posiadasz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 11. Podanie danych jest dobrowolne, jednak niezbędne w celu świadczenia usług.
 12. Twoje dane osobowe nie będą wykorzystywane w celu zautomatyzowanego podejmowania decyzji (w tym w formie profilowania) w ten sposób, że w wyniku takiego zautomatyzowanego przetwarzania mogłyby zapadać jakiekolwiek decyzje, które wywołałyby skutki prawne lub w podobny sposób wpływałyby na jakiekolwiek skutki wobec Ciebie.
 13. Więcej informacji na temat sposobu realizacji Twoich praw, określonych powyżej, możesz uzyskać kontaktując się z Administratorem lub Inspektorem Ochrony Danych w sposób określony w pkt. 1 i 2.
 14. Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.


Wycofanie zgody

W każdym momencie możesz zmienić wyrażone przez siebie zgody, klikając w ikonę przedstawiającą "spinacz", umieszczoną w lewym dolnym rogu naszej strony.


Zmiany w polityce plików cookie

Zastrzegamy sobie prawo do zmiany niniejszej polityki plików cookie w dowolnym momencie. Wszelkie zmiany w polityce plików cookie będą publikowane na stronie bilety.polin.pl.